proost op vriendschap

Niet denken

Laten we minder denken voor de ander en meer vragen aan elkaar.

Ik ben zelf groot voorstander van expliciet benoemen wat je van elkaar nodig hebt en wat je verwacht. Ook in vriendschappen. Vind je dat onromantisch of zakelijk? Vraag je dan af hoe vaak je ‘Maar ik dacht dat…’ hoort. Te vaak, inderdaad.

Als we minder denken voor de ander en meer vragen aan elkaar, kunnen we dichter bij elkaar komen. Of in ieder geval de ander beter begrijpen.

Dit geldt overigens niet alleen voor vriendschapsrelaties. Ook voor zakelijke relaties, familie, liefdesrelaties en bij ‘zwakke verbindingen’, zoals met kennissen: maak gevoel en verwachtingen expliciet en daarmee bespreekbaar. ❤️

PS Als je vrienden hebt, wees je er dan ook bewust van hoe bijzonder het is dat jullie een relatie helemaal van niets hebben opgebouwd samen en blijkbaar een vorm hebben gevonden die voor jullie werkt.

Er ligt namelijk geen blauwdruk voor een vriendschapsrelatie. We moeten zelf bij elke nieuwe vriendschap een vorm vinden die voor ons allebei werkt. Daarom is het waardevol om te weten wat we van elkaar willen en waar we zelf behoefte aan hebben.